https://siwan.nsysu.edu.tw
https://siwan.nsysu.edu.tw/wp-content/themes/beanincave

108/1學期修課學生收件截止日原訂為1/30,因應疫情,

可先寄電子檔至geslaa@mail.nsysu.edu.tw,並最晚於開學當週繳交紙本至西灣學院辦公室(圖資大樓10樓),則視同期限內繳交。

 

如有問題請來信geslaa@mail.nsysu.edu.tw